PRIVACY STATEMENT & COOKIEBELEID

PRIVACY STATEMENT & COOKIEBELEID

Profilink Werving & Selectie, gevestigd aan De Jachtvalk 92, 7609 JA ALMELO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Profilink Werving & Selectie, www.profilink.nl, info@profilink.nl, De Jachtvalk 92, 7609 JA, ALMELO, telefoonnummer 0546 745060.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Profilink Werving & Selectie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door middel van het invullen van een contactformulier op de website, het achterlaten van uw cv, het inplannen van een gesprek met een kandidaat via de website, het inschrijven voor een nieuwsbrief, het inschrijven of een vrijblijvend emailbericht kunnen uw gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier, van uw bericht, of de inhoud daarvan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De doeleinden die ten grondslag liggen aan de gegevensverwerking van websitebezoekers zijn achtereenvolgens:

– het aanbieden van vacatures
– het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van personeel in de accountancy branche
– het zoeken naar een specifieke vacature voor een kandidaat
– het in behandeling nemen dan wel afhandelen van uw sollicitatie of verzoek
– het informeren van relaties en kandidaten over nieuwsitems (denk aan branche- en arbeidsmarkt gerelateerd nieuws) en/of vacatures
– het up-to-date houden van informatie m.b.t het gebruik en bezoek van de website

Bezoekgegevens
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden en in dat kader kunnen IP-adressen, gebruikersnamen, tijden en browsergegevens worden geregistreerd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische analyses van bezoekers, waaronder het klikgedrag. Dit is overigens ter optimalisatie en ten gunste van de website. Het gaat hierbij om anonieme gegevens welke niet worden verstrekt aan derden.

Social Media
Op onze website bevinden zich social-media buttons voor het delen of promoten van pagina’s. De codes voor deze buttons worden aangeleverd door de social media bronnen zelf, waarbij ook de eigen privacyverklaring van betreffend kanaal van toepassing is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Profilink Werving & Selectie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@profilink.nl. Tenslotte worden alle door u verzonden gegevens met behulp van SSL (veilige standaard) verstuurd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Profilink Werving & Selectie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Profilink Werving & Selectie.) tussen zit. Profilink Werving & Selectie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: CRM-systeem om de algemene gegevens van klanten te kunnen registreren en vast te leggen, voor correspondentie, email en telefonisch verkeer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Profilink Werving & Selectie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen specifieke bewaartermijnen. De doelgroep is zeer specifiek: MKB accountants-, belastingadvies- en administratiekantoren en kandidaten werkzaam in de accountancy of fiscaliteit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Profilink Werving & Selectie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Profilink Werving & Selectie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Profilink Werving & Selectie. maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Tracking cookies
Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag, zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor diensten of eventuele producten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard. Functionele cookies Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van diensten en producten in uw winkelwagen of het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek.

Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Profilink Werving & Selectie. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@profilink.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Profilink Werving & Selectie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Aanpassen PRIVACY STATEMENT
Profilink behoudt zich het recht voor op ieder moment deze PRIVACY STATEMENT aan te passen.